Selecteer een pagina

Privacy en Cookie Statement

ANNEMARLEEN VAN BEEK neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. ANNEMARLEEN VAN BEEK heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van ANNEMARLEEN VAN BEEK bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door ANNEMARLEEN VAN BEEK

ANNEMARLEEN VAN BEEK kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten van ANNEMARLEEN VAN BEEK bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. ANNEMARLEEN VAN BEEK kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: ANNEMARLEEN VAN BEEK gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening [en de levering van producten]. [Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt ANNEMARLEEN VAN BEEK de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van ANNEMARLEEN VAN BEEK. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van ANNEMARLEEN VAN BEEK en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.]
  • Bezoekersgegevens: op de website van ANNEMARLEEN VAN BEEK (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens [waaronder jouw IP-adres] bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Delen met derden

ANNEMARLEEN VAN BEEK kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Dienstverleners: ANNEMARLEEN VAN BEEK deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ANNEMARLEEN VAN BEEK correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit ANNEMARLEEN VAN BEEK een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ANNEMARLEEN VAN BEEK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt ANNEMARLEEN VAN BEEK jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal ANNEMARLEEN VAN BEEK de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.


 

Cookies

ANNEMARLEEN VAN BEEK maakt bij het aanbieden van diensten [en producten] op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  • ANNEMARLEEN VAN BEEK maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
  • [Met jouw toestemming plaatst ANNEMARLEEN VAN BEEK tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van ANNEMARLEEN VAN BEEK Hierdoor kan ANNEMARLEEN VAN BEEK te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van ANNEMARLEEN VAN BEEK bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel [is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar] dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.]
  • ANNEMARLEEN VAN BEEK maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt ANNEMARLEEN VAN BEEK inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan ANNEMARLEEN VAN BEEK de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. [Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

[De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.] De verkregen informatie wordt [met inbegrip van het IP-adres] overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. ANNEMARLEEN VAN BEEK heeft hier geen invloed op. ANNEMARLEEN VAN BEEK heeft Google geen toestemming gegeven om de via ANNEMARLEEN VAN BEEK verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.]

  • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn en Instragram. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.


 

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. ANNEMARLEEN VAN BEEK draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

ANNEMARLEEN VAN BEEK bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor ANNEMARLEEN VAN BEEK jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt ANNEMARLEEN VAN BEEK jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@annemarleenvanbeek.nl. ANNEMARLEEN VAN BEEK zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

ANNEMARLEEN VAN BEEK neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. ANNEMARLEEN VAN BEEK heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door ANNEMARLEEN VAN BEEK of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door ANNEMARLEEN VAN BEEK verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met ANNEMARLEEN VAN BEEK via EMAILADRES.

Annemarleenvanbeek.nl is een website van ANNEMARLEEN VAN BEEK. ANNEMARLEEN VAN BEEK is als volgt te bereiken: Adres: Narwalstraat 22, 1035 JE, Amsterdam Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 72175028

Telefoon: +31 (0)6 55471316

E-mailadres: contact@annemarleenvanbeek.nl

 

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ANNEMARLEEN VAN BEEK, verzoekt ANNEMARLEEN VAN BEEK je om zo snel mogelijk contact met ANNEMARLEEN VAN BEEK op te nemen via contact@annemarleenvanbeek.nl. ANNEMARLEEN VAN BEEK zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

ANNEMARLEEN VAN BEEK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.